ریاست مرکز

به نام خدا

اطلاعات علمی، آموزشی،پژوهشی و اجرایی

 1. مشخصات فردی
  1. نام و نام خانوادگی: محسن علینی
  2. وضعیت شغلی:  بازنشسته (عضو هیات علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی)
  3. تحصیلات: دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته جامعه شناسی
  4. مجموعه سوابق آموزشی و پژوهشی: 27 سال
  5. رتبه علمی: استاد یار پایه 24
 1. فعالیت های آموزشی

2-1 –  رئیس مرکز آموزش علمی- کاربردی فرهنگ و هنر 31 تهران ( 87- 1382)

2-2 - همکاری آموزشی با دانشگاه افسری امام علی(ع) (81- 1374)

2-3- همکاری آموزشی با دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز و علوم و تحقیقات ( تاکنون- 1375)

2-4- همکاری آموزشی با مراکز آموزش عالی امام خمینی(ره) و دکتر جوانشیر وزارت جهاد کشاورزی (88- 1373)

2-5- عضو هسته برنامه ریزی آموزشی علوم انسانی و مدیریت وزارت جهاد سازندگی (83- 1376)

2-6- عضو هسته برنامه ریزی آموزشی علوم انسانی ، ترویج و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی (تاکنون- 1384)

2-7- عضو کمیته علمی- تخصصی توسعه منابع انسانی و فناوری اطلاعات دانشگاه جامع علمی- کاربردی (تاکنون- 1384)

2-8- رئیس کمیته علمی- تخصصی اقتصاد، آموزش و ترویج کشاورزی و عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی هیات ممیزه دانشگاه جامع علمی- کاربردی ( تاکنون- 1386)

2-9- تدریس دروس تخصصی حوزه جامعه شناسی و روش تحقیق مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد( تاکنون- 1373)

2-10- همکاری آموزشی با مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی فرهنگ و هنر واحد 31 تهران( تاکنون- 1382)

2-11- مدیر آموزش و ترویج سازمان صنایع دستی ایران

2-12- معاون آموزش، تحقیق و توسعه سازمان صنایع دستی ایران

2-13- عضو کمیته علمی چهارمین و پنجمین همایش آموزش های علمی- کاربردی بخش کشاورزی(83- 1381)

2-14- عضویت در کار گروه تدوین برنامه درسی فنون و روشهای تسهیل گری وابسته به دانشگاه جامععلمی – کاربردی

2-15-همکاری آموزشی با دانشگاه مازیار از 1385 تاکنون

2-16-راهنمائی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد در دانشگاههای مختلف

 1. فعالیت های پژوهشی
  1. مجری 8 طرح تحقیقاتی ملی و منطقه ای مرتبط  با دستگاههای اجرایی مختلف( تاکنون- 1373)
  2. همکاری در 52 طرح پژوهشی گوناگون به عنوان مشاور، همکار و ناظر ( تاکنون- 1375)
  3. رئیس گروه مطالعات ویژه و کالبدی مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی
  4. نایب رئیس و دبیر شورای پژوهشی سازمان صنایع دستی ایران
  5. معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی
  6. رئیس کمیته علمی- فنی مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی
  7. عضو کمیته  علمی- فنی موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی وزارت جهاد کشاورزی( تاکنون- 1376)
  8. عضو هیئت داوران کنگره توسعه روستایی (1383)
  9. عضو هیئت داوران و دبیر همایش مدیریت روستایی :چالش ها، فرصت ها و راهکارها(1384)
  10. رئیس گروه نظارت و ارزشیابی طرحهای تحقیقاتی اقتصادی- اجتماعی وزارت جهاد سازندگی
  11. عضو گروه نظارت و ارزشیابی طرحهای تحقیقاتی حوزه آموزش و مدیریت وزارت جهاد کشاورزی
  12. تهیه و تدوین دهها گزارش علمی- فنی با هدف اصلاح مسیر و بهبود روشها( تاکنون- 1373)
  13. عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- ترویجی«جهاد»
  14. عضو کمیته علمی همایش بین المللی گردشگری پایدار سواحل دریای خزر
  15. عضو کمیته علمی همایش ملی مدیریت و فرهنگ جهادی(1386)
 2. مقالات علمی و کتابها

4-1-مقاله ISI تحت عنوان:

 Non Economic Factors Effecting on Farmers Attitudes towards participatory Irrigation management (case study:Golestan Province ,Iran) Life science Journal 2012,9(3)

 

 1. مقاله ISI تحت عنوان:

Satisfaction of Selective Farmers of the Farmers House from Exension- Education courses Held,

Life science Journal2012,9(3)

 1. مقاله ISI تحت عنوان:

AReview on causes and factors affecting on the power structure of rural culture in Iran society of post Islamic Revolution, Life science journal2012,9(4)

 1. مقاله ISI تحت عنوان:

Tradition,Modernity and Iranian society Life science journal2013,10(6s)

 

 1.   مقاله ISI تحت عنوان:

The effective factors on the rural women,s motivation for participating in extension-education programs,Mazandaran Iran, Life science journal2013,10(1) 

                 4-6- مقاله ISI تحت عنوان:

Study of press effect on social-political structure development in IranLife science journal2013,10(6s)

 

4-7- مقاله علمی- پژوهشی وضعیت الگویی مشاغل کشاورزی در ایران- سال 16 – شماره 61 شهریور 87

4-8- مقاله علمی- پژوهشی تحلیل وضعیت دانش آموختگان دوره های پودمانی نظام علمی- کاربردی در فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی – شماره 12 بهار89

4-9- مقاله علمی- پژوهشی جایگاه مشروعیت قانونی در گفتمان های سیاسی رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران- فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی – تابستان 89

4-10- ارائه سخنرانی در گردهمایی علمی، مروری بر روند تحولات روستایی پس از انقلاب اسلامی ایران تحت عنوان« توسعه روستایی : فرصت ها و چالش ها» با حضور دکتر هوکلند استاد دانشگاههای آمریکا

4-11- داوری مقالات علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی مربوط به فصلنامه های روستا و توسعه، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی ، پژوهش و سازندگی و جهاد

4-12- داوری مقالات علمی- پژوهشی همایش بین المللی گردشگری پایدار سواحل دریای خزر

4-13- ارائه سخنرانی در همایش علمی توسعه روستایی در ایران با عنوان بررسی ساختار مدیریت روستایی در ایران( 1384)

4-14- چاپ مقاله وضعیت تحقیقات اجتماعی در ایران- فصلنامه علم و آینده- شماره 6 پاییز82

4-15- چاپ مقالهبررسی چالش های ساختاری در تحقیقات اجتماعی ایران- فصلنامه علم وآینده شماره 7 زمستان 82

4-16- تالیف چهار مقاله علمی و چاپ در کتاب نقش جهاد سازندگی در بخش کشاورزی و توسعه روستایی

4-17- ویراستاری علمی کتاب جامعه شناسی فرهنگی ایران- نشر هم پا سال 1390

4-18- ویراستاری علمی کتاب نظریه ها و مفاهیم ارتباط جمعی - نشر هم پا سال 1391

4-19- تالیف کتاب ارتباط سازمان تامین اجتماعی با موسسات و نیروی انسانی تشخیصی و درمانی طرف قرارداد، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی( 1382)

4-20- تالیف کتاب بررسی و ارزیابی وضعیت شبانه روزی های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در سراسر کشور، تهران( 1373)

4 -21-تالیف کتاب فرهنگ و ساختار قدرت سیاسی در ایران-نشر هم پا سال 1393

4-22- مقاله بررسی زمینه های تاریخی و چالشهای ساختاری مدیریت روستایی در ایران ، فصلنامه تحول اداری شماره 54- زمستان 85

4-23- تالیف و چاپ 8 عنوان مقاله علمی – ترویجی در شماره های گوناگون فصلنامه جهاد

4-24- تالیف و چاپ 35 عنوان مقاله اجتماعی و فرهنگی در مطبوعات و نشریات کشور

4-25- دریافت تندیس بلورین هفتمین جشنواره مطبوعات کشور

 1. مسئولیت های اجرایی
  1. مسئولیت های گوناگون مرتبط باحوزه برنامه ریزی در سازمان جهاد سازندگی استان تهران(73-1369)
  2. مسئولیت های گوناگون مرتبط با حوزه روابط عمومی در وزارت جهاد سازندگی بویژه معاون اداره کل روابط عمومی(76-1373)
  3. مسئول برگزاری چهارمین دوره انتخاب و گزینش روابط های برگزیده کشور(وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی)
  4. مسئولیتهای گوناگون در مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی وزارت جهاد کشاورزی بویژه معاون پژوهشی و معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز(87-1376)
  5. مسئولیتهای گوناگون در سازمان صنایع دستی ایران بویژه معاون سازمان و مدیر آموزش وترویج سازمان

 

مقالات
پرتال کتابخانه دیجیتال دفتر تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

پرتال کتابخانه دیجیتال دفتر تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

به استحضار میرساند با توجه به راه اندازی پورتال کتابخانه دیجیتال دفتر تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری توسط وزیر محترم کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ...
نظرات کاربران
ارسال نظر

توضیحاتی درباره شرکت ما

لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به انگلیسی: Lorem ipsum) به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد.

معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.