اخبار

ماهنامه شماره 14 نگاه نو دانش منتشر شد

شماره 14 ماهنامه نگاه نو دانش به همت مدیرگروه ، اساتید و انجمن علمی امور فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر 31 تهران، منتشر گردید. ادامه...
ماهنامه شماره 14 نگاه نو دانش منتشر شد
02\07\1396
  شماره 14 ماهنامه نگاه نو دانش به همت مدیرگروه ، اساتید و انجمن علمی امور فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر 31 تهران، منتشر گردید.

شماره 14 ماهنامه نگاه نو دانش به همت مدیرگروه ، اساتید و انجمن علمی امور فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر 31 تهران، منتشر گردید. 

آبان 96نظرات کاربران
ارسال نظر