اخبار

کسب عنوان کارآفرین برتر کشوری در سال 96

کسب عنوان کارآفرین شایسته کشوری در گروه فرهنگ و هنر سال ۱۳۹۶ توسط کارآفرین و دانشجوی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 31 آقای فرزین فرهامی منشادامه...
کسب عنوان کارآفرین برتر کشوری در سال 96
02\07\1396
  کسب عنوان کارآفرین شایسته کشوری در گروه فرهنگ و هنر سال ۱۳۹۶ توسط کارآفرین و دانشجوی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 31 آقای فرزین فرهامی منش

 کسب عنوان کارآفرین شایسته کشوری در گروه فرهنگ و هنر سال ۱۳۹۶ توسط کارآفرین و دانشجوی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 31

 نظرات کاربران
ارسال نظر