اخبار

کانال اطلاع رسانی تلگرام مرکز

آدرس کانال اطلاع رسانی مرکز 31 به صورت زیر است: https://t.me/UAST31tehranادامه...
کانال اطلاع رسانی تلگرام مرکز
02\07\1396
  آدرس کانال اطلاع رسانی مرکز 31 به صورت زیر است: https://t.me/UAST31tehran

جهت اطلاع از اخبار کلاس ها و آموزش همینطور اطلاعیه های امور مالی به آدرس زیر مراجعه نمایید

https://t.me/UAST31tehranنظرات کاربران
ارسال نظر