اخبار

اولین کنفرانس مراقبت از سلامت

اولین کنفرانس مراقبت از سلامت

اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی

اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی در تاریخ 23 لغایت 24 آبان 1397 در مجتمع آموزش عالی گناباد برگزار خواهد شد.