اخبار
تایید انتخاب واحد
13\11\1397

قابل توجه دانشجویان گرامی
باتوجه به اینکه در سامانه هم آوا پس از انتخاب واحد دانشجو به مدت 48ساعت زمان،جهت تأیید انتخاب واحد دارد.لطفاَ بطور مداوم صفحه شخصی خود در این سامانه را چک نموده و نسبت به واریز به موقع حق نظارت دانشگاه(15درصد شهریه) وشهریه مرکز (85درصد شهریه) اقدام نمائید.
بدیهی است مسئولیت عدم تأیید انتخاب واحد به دلیل عدم واریز شهریه برعهده دانشجو می باشد.

 نظرات کاربران
ارسال نظر