اخبار
تعطیلی مرکز در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 12 و13 آبان 1400
04\08\1400

بدینوسیله به اطلاع میرساند مرکز به دلیل پاره ای تغییرات و تعمیرات، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 12 و 13 آبان تعطیل می باشد.لذا از مراجعه و تماس خودداری فرماییدنظرات کاربران
ارسال نظر