اخبار
سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری
05\06\1397

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست مشترک منطقه ای 10 و 11 مهر ماه 1397 در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد.
مهلت ارسال مقالات و ثبت نام در همایش 12 شهریور ماه 1397 می باشد.نظرات کاربران
ارسال نظر