اخبار

همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران

فراخوان مقاله همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران مهلت ارسال خلاصه مقاله تا 31 تیر ماه 97 مهلت ارسال مقاله کامل تا 31 شهریور ماه 97ادامه...
همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران
24\04\1397
  فراخوان مقاله همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران مهلت ارسال خلاصه مقاله تا 31 تیر ماه 97 مهلت ارسال مقاله کامل تا 31 شهریور ماه 97

متن فراخوان

 نظرات کاربران
ارسال نظر