اخبار
پذیرش بیشتر پروتکل‌های بهداشتی از سوی افرادی که علم را باور دارند/نگرانی از فاصله مردم و علم
20\08\1399

رئیس کارگروه علمی جایزه مصطفی (ص) با تاکید بر ضرورت باور داشتن علم از سوی آحاد مردم، گفت: افرادی که علم را باور کردند، راحت‌تر دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها را رعایت کردند و در کاهش توسعه این بیماری موثر بودند.

دکتر حسن ظهور در گفت‌وگو با ایسنا، نامگذاری روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه را مربوط به سال ۲۰۰۱ برابر سال ۱۳۸۱ شمسی دانست و افزود: در این سال یونسکو تصمیم گرفت روز ۱۰ نوامبر هر سال را به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه اعلام کند و اولین بزرگداشت این مناسبت روز یکشنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۰۲ مصادف با  ۱۹ آبان سال ۱۳۸۱ برگزار شد.

وی کبیسه بودن سال‌ها را دلیل برگزاری این روز در ایران در تاریخ‌های ۱۹ و یا ۲۰ آبان ماه هر سال ذکر کرد و ادامه داد: فردا سه‌شنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ برابر ۲۰ آبان ماه سال جاری، میزگردی برای بزرگداشت این روز از سوی یونسکو به صورت مجازی با عنوان "علم برای جامعه و با جامعه برای مقابله با کووید-۱۹" برگزار خواهد شد.

ظهور، "بررسی اهمیت علوم و نقش آن در جامعه" را از جمله اهداف این روز جهانی دانست و خاطر نشان کرد: علم می‌تواند دارای اثرات منفی و یا سازنده باشد و هدف از این روز جهانی، توسعه اثرات سازنده علم در جامعه برای ایجاد رفاه بیشتر مردم و رفع معضلات است.

رییس کارگروه علمی جایزه مصطفی (ص) با تاکید بر اینکه هدف علم به کاربردن فناوری برای نابودی بشر نیست، اظهار کرد: باید مردم را در این زمینه آگاه کرد و در این جهت زمینه‌هایی را ایجاد کرد که دانشمندان نتایج تحقیقات خود را در جهت رفاه و حل مسایل اجتماع به کار ببرند، به همین دلیل است که عملکرد خود را در یک روز جهانی بررسی می‌کنیم.

ظهور، با تاکید بر ضرورت آگاهی بیشتر مردم از منافع علم و فناوری در زندگی روزمره، ادامه دادشکافی میان علم و جامعه به ویژه میان مردم و دانشمندان ایجاد شده است و در کنفرانس فرهنگستان‌های علوم در "ریو" تاکید شد که چه اقداماتی انجام دهیم که شکاف میان دانشمندان و جامعه کاهش یابد و این روز جهانی باید تلاش کند که خلاهای موجود میان علم و جامعه را کاهش دهد.                           

رئیس کارگروه علمی جایزه مصطفی (ص) با تاکید بر ضرورت باور داشتن علم از سوی آحاد مردم، گفت: افرادی که علم را باور کردند، راحت‌تر دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها را رعایت کردند و در کاهش توسعه این بیماری موثر بودند.

دکتر حسن ظهور در گفت‌وگو با ایسنا، نامگذاری روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه را مربوط به سال ۲۰۰۱ برابر سال ۱۳۸۱ شمسی دانست و افزود: در این سال یونسکو تصمیم گرفت روز ۱۰ نوامبر هر سال را به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه اعلام کند و اولین بزرگداشت این مناسبت روز یکشنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۰۲ مصادف با  ۱۹ آبان سال ۱۳۸۱ برگزار شد.

وی کبیسه بودن سال‌ها را دلیل برگزاری این روز در ایران در تاریخ‌های ۱۹ و یا ۲۰ آبان ماه هر سال ذکر کرد و ادامه داد: فردا سه‌شنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ برابر ۲۰ آبان ماه سال جاری، میزگردی برای بزرگداشت این روز از سوی یونسکو به صورت مجازی با عنوان "علم برای جامعه و با جامعه برای مقابله با کووید-۱۹" برگزار خواهد شد.

ظهور، "بررسی اهمیت علوم و نقش آن در جامعه" را از جمله اهداف این روز جهانی دانست و خاطر نشان کرد: علم می‌تواند دارای اثرات منفی و یا سازنده باشد و هدف از این روز جهانی، توسعه اثرات سازنده علم در جامعه برای ایجاد رفاه بیشتر مردم و رفع معضلات است.

رییس کارگروه علمی جایزه مصطفی (ص) با تاکید بر اینکه هدف علم به کاربردن فناوری برای نابودی بشر نیست، اظهار کرد: باید مردم را در این زمینه آگاه کرد و در این جهت زمینه‌هایی را ایجاد کرد که دانشمندان نتایج تحقیقات خود را در جهت رفاه و حل مسایل اجتماع به کار ببرند، به همین دلیل است که عملکرد خود را در یک روز جهانی بررسی می‌کنیم.

ظهور، با تاکید بر ضرورت آگاهی بیشتر مردم از منافع علم و فناوری در زندگی روزمره، ادامه دادشکافی میان علم و جامعه به ویژه میان مردم و دانشمندان ایجاد شده است و در کنفرانس فرهنگستان‌های علوم در "ریو" تاکید شد که چه اقداماتی انجام دهیم که شکاف میان دانشمندان و جامعه کاهش یابد و این روز جهانی باید تلاش کند که خلاهای موجود میان علم و جامعه را کاهش دهد. 

http://https://www.isna.ir/news/99081912827                         نظرات کاربران
ارسال نظر