اخبار

ساماندهی درس کارورزی در دانشگاه جامع علمی کاربردی

سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از ساماندهی درس کارورزی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد.

رتبه کارآفرینی ایران در جهان

رتبه کارآفرینی ایران در جهان۱۳ پله نسبت به سال گذشته ارتقاء یافته است ...