اخبار

کسب عنوان کارآفرین برتر کشوری در سال 96

کسب عنوان کارآفرین شایسته کشوری در گروه فرهنگ و هنر سال ۱۳۹۶ توسط کارآفرین و دانشجوی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 31 آقای فرزین فرهامی منش

ماهنامه شماره 14 نگاه نو دانش منتشر شد

شماره 14 ماهنامه نگاه نو دانش به همت مدیرگروه ، اساتید و انجمن علمی امور فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر 31 تهران، منتشر گردید.