دوره های کارشناسی ارشد

مرکز 31 برای راهنمایی و هدایت تحصیلی فارغ التحصیلان خود و همچنین داوطلبان خارج از مرکز، برای افزایش امکان قبولی در مقطع کارشناسی ارشد آمادگی کامل دارد و در همین راستا کارشناسان مرکز پاسخگوی داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد هستند.

 

 

 

رشته مورد نظر                                   

هنوز برای این مورد هیچ قیمتی تعریف نشده است . در نتیجه امکان انتخاب وجود ندارد لطفا با مدیر وب سایت تماس بگیرید .