دوره های کارشناسی حرفه ای1- کارشناس حرفه ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه ریزی فرهنگی

2- کارشناس حرفه ای روابط عمومی - رفتار اجتماعی و افکارسنجی

3- کارشناس حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری

4- کارشناس حرفه ای مدیریت اسناد و مدارک

5- کارشناس حرفه ای مدیریت تبلیغات فرهنگی

 

جهت پیش ثبت نام فرم زیر را تکمیل نموده و ارسال نمایید تا کارشناسان مرکز با شما تماس بگیرند:


رشته مورد نظر                                   

***** هنوز برای این مورد هیچ قیمتی تعریف نشده است . در نتیجه امکان انتخاب وجود ندارد لطفا با مدیر وب سایت تماس بگیرید .****